Лабораторийн вандан сандал

Лабораторийн вандан сандал нь бат бөх ширээ хэлбэртэй лабораторийн доторх үндсэн тавилга юм. Ихэнх гарын авлагын лабораторийн ажлыг эдгээр хүснэгтүүд дээр хийдэг. Бид төрөл бүрийн лабораторийн төслүүд болон лабораторийн хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах лабораторийн вандан сандлын загварыг санал болгож байна.

Лавлагаагаа энд илгээнэ үү

TOP хүртэл гүйлгэж