Утаа бүрээс

Лабораторийн утааны бүрээс нь үндсэндээ ажилтнуудыг хорт утаа, уур, тоосноос хамгаалах зорилготой агааржуулалтын системийн нэг төрөл юм. Түүний хоёрдогч үүрэг нь химийн бодис асгарах, урсан гарах урвал, гал түймрээс хамгаалах физик саад, хамгаалалт юм. Утааны бүрээс нь химийн бодистой ажилладаг лабораторийн ажилчдыг хамгаалдаг тул лабораторийн хамгийн чухал байгууламжуудын нэг юм.

Лавлагаагаа энд илгээнэ үү

TOP хүртэл гүйлгэж