Лабораторийн дарга

Өндөр тохируулгатай, ESD лабораторийн сандал, нурууны түшлэг, гарын түшлэг зэрэг лабораторийн эцсийн хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангахын тулд лабораторийн сандлын янз бүрийн загварыг өөр өөр лабораторид санал болгодог.

Лавлагаагаа энд илгээнэ үү

TOP хүртэл гүйлгэж