Амьтны лаборатор

Малын биоаюулгүй байдлын лабораторид гарсан ослууд ба амьтдын туршилтаас урьдчилан сэргийлэх

Эмгэг төрүүлэгч бичил биетний халдварын шинжилгээ. биологийн аюулгүй байдлын ослоос урьдчилан сэргийлэх чухал цэг юм. Халдвартай амьтдын авч явдаг эмгэг төрүүлэгчид туршилтын ажилчдыг халдварладаг