Амьтны лаборатор
Lab Safety

Малын биоаюулгүй байдлын лабораторид гарсан ослууд ба амьтдын туршилтаас урьдчилан сэргийлэх

Эмгэг төрүүлэгч бичил биетний халдварын шинжилгээ. биологийн аюулгүй байдлын ослоос урьдчилан сэргийлэх чухал цэг юм. Халдвартай амьтдын авч явдаг эмгэг төрүүлэгчид туршилтын ажилчдыг халдварладаг

Цааш унших "
Scroll to Top